Viesnīca

Viesnīcas varētu izmantot elektronisko plauktu etiķeti (ESL), lai pieteiktos ēdnīcās, sanāksmju telpā un noliktavās.

Precīzi dati, ko nodrošina informēts darbības režīms, lai vadītāji varētu ātri pieņemt lēmumus. Kontrolējamās izmaksas, piemēram, aprīkojumu, papīru un tinti, varētu efektīvi samazināt. Ir samazinātas arī darbaspēka izmaksas un kļūdu līmenis.

RIU viesnīcu ķēde 【Spāņu】】